Wie manifest werk weigert, moet financiële sanctie krijgen

Het personeelstekort is de belangrijkste bezorgdheid van ondernemingen. Dat blijkt uit een recente enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 850 bedrijven. Twee op de drie ondernemingen kampt met een personeelstekort. 92% heeft grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Voka wil dringend een sterker activeringsbeleid. Werkzoekenden die manifest passend werk weigeren, moeten gesanctioneerd worden. De VDAB beschikt over de nodige sanctioneringsinstrumenten, maar gebruikt die veel te weinig: in de eerste 6 maanden van dit jaar werden in heel Vlaanderen 5 personen uitgesloten van werkloosheidsuitkering.

De malaise op de arbeidsmarkt is totaal geworden. Er is vandaag amper een onderneming die wel nog voldoende personeel vindt. In Vlaanderen werkt een op de vier volwassenen niet. Zij moeten met duidelijke wenken naar werk worden geleid. Vlaanderen moet de stok die het achter de deur heeft staan, ook effectief gebruiken. Werkzoekenden die niet aan de slag willen, moeten hun werkloosheidsuitkering verliezen. Een uitkering ontvangen is een zaak van rechten én plichten”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen schommelt rond de 75%. Eén op de vier Vlamingen op beroepsactieve leeftijd is niet aan het werk en een aanzienlijk deel hiervan is blijkbaar erg moeilijk te bewegen om ernaar op zoek te gaan. Om de werkzaamheidsgraad te verhogen is een batterij aan maatregelen nodig. Ook de actievere opvolging en de controle van werklozen moeten beter.

Opvolging en controle door VDAB

Sinds de laatste staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de opvolging en de controle van werklozen. De VDAB maakt afspraken met werkzoekenden over de inspanningen om een job te vinden en kan (een stuk van) de uitkering schorsen of inhouden wanneer een werkzoekende de afspraken blijft negeren of een passende job weigert.

Ruim 190.000 Vlamingen zijn werkzoekend. In het totaal kreeg de controledienst van VDAB het afgelopen semester slechts 7.533 ontvankelijke dossiers toegespeeld. In 4.783 dossiers – 2,5% van het aantal werkzoekenden – werd een sanctie uitgesproken. De meerderheid van de sancties werd opgelegd omdat een werkloze niet komt opdagen op een afspraak met de VDAB. Het aantal sancties voor werklozen die zelf te weinig actie ondernemen om werk te vinden of niet ingaan op een passend werkaanbod, is bedroevend laag. In totaal werden in de eerste 6 maanden van dit jaar 5 personen uitgesloten van werkloosheidsvergoeding omdat ze niet actief op zoek gingen naar een job.

Wie manifest weigert inspanningen te doen om werk te vinden, moet gesanctioneerd worden. De VDAB heeft vandaag de instrumenten om werkzoekenden die alle regels aan hun laars lappen te sanctioneren. Het aantal sancties ligt bijzonder laag. Als we onze werkzaamheidsgraad willen opkrikken, zijn dwingende maatregelen nodig. De VDAB moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus nog Hans Maertens.

Corona

Tijdens de coronacrisis was het ongetwijfeld ook voor VDAB een uitdaging om de opvolging en de controle van werkzoekenden te blijven verzekeren. Een recente decreetwijziging maakt het nu mogelijk om opvolgingsgesprekken ook via digitale weg te laten verlopen. Nu is er geen excuus meer om de opvolging actiever en de controle strenger te maken.

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact