Voka verwelkomt Vlaams kader voor energiesteun aan bedrijven

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, verwelkomt het steunkader voor ondernemingen dat de Vlaamse minister-president vandaag bekendmaakte in de Septemberverklaring. Ondernemingen die door de energiecrisis met verlies werken, kunnen tot 500.000 euro steun ontvangen per kwartaal. Voor de meeste energie-intensieve bedrijven kan de steun oplopen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal. De verhoging van de Vlaamse jobbonus is eveneens een goede maatregel. De Vlaamse regering maakt hiermee het verschil tussen werken en niet-werken opnieuw groter, waardoor de motivatie om een job aan te nemen versterkt wordt.

Voka is alvast opgelucht dat er op de valreep een begrotingsakkoord gevonden is en dat we niet verzeild raken in een politieke crisis in de Vlaamse regering. ​ “Nu moet alle aandacht gaan naar de maatregelen voor gezinnen en bedrijven om de zware gevolgen van de energiecrisis te milderen. Het is goed en noodzakelijk dat Vlaanderen met directe steun voor ondernemingen over de brug komt. Dit is geen wonderoplossing, maar vergroot wel de kans dat onze industriële bedrijven met een gedeeltelijk operationeel verlies toch kunnen blijven produceren. De echte oplossing om de marktprijzen te doen dalen, zal echter van Europa moeten komen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De Vlaamse regering zal het Temporary Crisis Framework (TCF) – het Europese tijdelijke staatssteunkader voor ondernemingen – toepassen, al voegt ze daar bijkomende voorwaarden aan toe. Voka is al sinds het voorjaar vragende partij om, net als in onze buurlanden Duitsland en Frankrijk, een tijdelijk en gericht steunmechanisme voor ondernemingen uit te werken. Dit is absoluut noodzakelijk om industriële waardeketens in onze economie intact te houden.

Ondernemingen in Vlaanderen die door de hoge energieprijzen met verlies draaien, komen in aanmerking voor de Vlaamse energiesteun die per kwartaal wordt toegekend, met verschillende grensbedragen al naargelang het type onderneming.

De steun bedraagt maximaal 500.000 euro per kwartaal per onderneming. Voor energie-intensieve ondernemingen bedraagt de steun tot 4 miljoen euro per kwartaal. De zogenaamde Annex 1-bedrijven kunnen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal aan steun ontvangen. Vlaanderen kiest hiermee niet voor de maximale invulling van het Europese steunkader waarin meer steun toegelaten is.

De Vlaamse regering trekt initieel 250 miljoen euro uit voor de energiesteun aan bedrijven, en dat voor de volgende twee kwartalen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Voorwaarden voor energiesteun

Het steunpakket is er enkel voor ondernemingen die met een operationeel verlies werken (negatieve EBITDA). Minstens de helft van het verlies moet te wijten zijn aan de gestegen energiekosten.

Wie in grote mate beroep doet op het systeem van tijdelijke werkloosheid, komt niet in aanmerking voor het steunpakket. Er geldt een grens van 35% van het personeel dat tijdelijk werkloos mag zijn in de steunperiode. Voka vindt dit verantwoord omdat het net de bedoeling is van de energiesteun om de productie en de werkgelegenheid overeind te houden.

De Vlaamse regering maakt gebruik van het Europese Temporary Crisis Framework en gaat bedrijven die zwaar getroffen zijn door de exploderende energiekosten ondersteunen. Het is goed dat de steun doelgericht is, maar de extra voorwaarden en aangescherpte drempels maken het Vlaamse steunpakket strenger dan wat in andere Europese lidstaten van kracht is. We hadden liever gezien dat er een gelijk speelveld was met onze buurlanden. Daarom is het belangrijk de situatie in de komende kwartalen goed te monitoren en erover te waken dat het Vlaamse steunkader ook voor industriële bedrijven voldoende adequaat is. Mocht de industrie stilvallen, dan komen onvermijdelijk ook de achterliggende economische waardeketens in het gedrang. Dat moeten we absoluut vermijden”, aldus nog Hans Maertens. ​

Jobbonus

De Vlaamse regering past het systeem van de jobbonus aan en trekt het loonplafond op tot 2.900 euro bruto per maand zodat meer mensen er recht op hebben. Voor het inkomstenjaar 2021 wordt de premie voor elke rechthebbende met 100 euro verhoogd. Voka vindt de aanpassing van de Vlaamse jobbonus een goede zaak omdat hiermee het verschil tussen werken en niet-werken groter wordt. Het optrekken van het loonplafond is ook nodig gezien mensen, door de automatische loonindexering, uit de boot van de jobbonus dreigen te vallen. Onze krappe arbeidsmarkt kan elke extra persoon die de stap zet naar werk goed gebruiken. Daarom juicht Voka ook de extra investering van 100 miljoen euro toe in de kinderopvang. Daardoor wordt de kinderopvang uitgebreid en kunnen medewerkers met kinderen makkelijker aan de slag.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact