Voka over Ventilus-tracé: nu werk maken van correcte compensaties

De Vlaamse regering heeft het definitieve tracé vastgelegd voor de Ventilus hoogspanningslijn. Daarmee is volgens Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, een belangrijke horde genomen in het project. Het is nu duidelijk waar de hoogspanningslijn gebouwd zal worden en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan in die zin worden opgemaakt. Voor wie in de nabijheid van de nieuwe hoogspanningslijn woont of onderneemt, moeten correcte en faire compensaties worden voorzien.

Het was absoluut noodzakelijk dat de Vlaamse regering ook deze knoop in het Ventilusdossier ontward heeft. Het is nu evenwel belangrijk om snel werk te maken van faire en correcte compensatiemaatregelen voor al wie getroffen is. Ook het federale bevoegdheidsniveau moet de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om correcte compensaties door Elia mogelijk te maken. Een tijdige ingebruikname van Ventilus valt of staat immers met een goed doordacht flankerend beleid”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De Vlaamse regering heeft gekozen voor het tracé met het minste aantal woningen en bedrijven. Bovendien komt dit tracé in de maatschappelijke kosten-batenanalyse als de meest aangewezen optie naar boven. De Vlaamse regering maakt een duidelijke keuze die is gestoeld op onderzoeken, analyses en rapporten die het planteam heeft opgemaakt. De keuze houdt rekening met het algemeen belang van de volledige samenleving en de omgeving en wat technisch haalbaar is.

Voor een aantal bedrijven, landbouwers en burgers heeft deze beslissing van de Vlaamse regering een impact op hun activiteit en leefomgeving. Het is essentieel om te weten in welke mate bedrijven en gezinnen kunnen verhuizen en op welke vergoedingen ze een beroep kunnen doen als gevolg van de inplanting van hoogspanningsmasten of overspanning van luchtlijnen.

Het Ventilus-project voorziet in een bijkomende hoogspanningsverbinding tussen windparken in de Noordzee en het hoogspanningsnet in het Vlaamse binnenland. Die hoogspanningslijn is absoluut noodzakelijk om de groene stroom uiteindelijk tot bij de ondernemingen en de gezinnen te krijgen en het elektriciteitsnet te versterken.

Vandaag beschikt België, gezien haar beperkt potentieel, al over behoorlijk veel zelfgeproduceerde groene stroom. Die komt voor een belangrijk deel van de windmolens op zee, waar reeds 2,3 gigawatt aan windvermogen geïnstalleerd staat. Dat zal al snel niet meer volstaan in een samenleving waar elektrificatie een belangrijk puzzelstuk is in de klimaatoplossing. De overheid besliste reeds om tegen 2030 de offshore capaciteit in Belgische wateren meer dan te verdubbelen. De plannen zijn er, maar kunnen niet zonder een snelle uitvoering van het Ventilus-project.

De tijdige realisatie van Ventilus is onmisbaar in het uitbouwen van een toekomstgericht en robuust elektriciteitsnet. Daarvan zal de hele Vlaamse economie profiteren. Enkel als we voldoende koolstofarme stroom kunnen garanderen aan onze bedrijven zullen zij blijven investeren in Vlaanderen, met nieuwe jobs en welvaart tot gevolg”, besluit Hans Maertens.
Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact