Voka: Federale begrotingsinspanning van 1,2 miljard is slechts het begin

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat de federale regering de verwachte begrotingsinspanning levert van 1,2 miljard euro. Op die manier blijft het overheidstekort nog enigszins binnen de perken. Heel wat van de ideeën die de voorbije dagen werden opgeworpen en extra lasten met zich zouden meebrengen, hebben het niet gehaald. Voka betreurt wel dat twee specifieke sectoren opvallend geviseerd worden: de banken en de transportsector. De federale regering heeft opnieuw niet de ambitie getoond om te komen tot noodzakelijke structurele hervormingen, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt.

De federale regering probeert de kool en de geit te sparen en maakt geen scherpe keuzes in de begroting. We zijn opgelucht dat onproductieve voorstellen van tafel zijn geveegd zoals het ingrijpen op de O&O-regeling, een overwinstbelasting of meer ziekteverlof zonder doktersbriefje. Langs de andere kant betreuren we de fixatie van de regering op de banken met nieuwe bankentaksen en de vervoerssector met een nadeligere fiscale aftrek voor professionele diesel”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Flexijobs en btw

De federale regering neemt verschillende maatregelen die positief kunnen zijn voor onze economie. Voka is tevreden met de ruime uitbreiding van het systeem van flexijobs naar 12 sectoren, waaronder de zorg en het onderwijs, waar de nood aan bijkomende flexibele arbeidskrachten erg hoog is. Verder is ook de gedeeltelijke verderzetting van het btw-regime van 6% voor sloop en heropbouw een goede zaak.

Negatieve voorstellen van tafel

In de aanloop naar de begrotingsopmaak werden verschillende voorstellen opgeworpen die een rem zouden betekenen voor de economie. Gelukkig zijn die negatieve maatregelen van tafel en worden ze niet uitgevoerd. Het gaat dan onder andere om het beperken van het fiscale regime voor medewerkers actief in onderzoek en ontwikkeling, om de uitbreiding van het ziekteverlof zonder doktersvoorschrift en om een overwinstbelasting.

Banken- en transportsector geviseerd

Voka betreurt dat de federale regering nieuwe inkomsten zoekt door het opleggen van extra belastingen en door het schrappen van gunstregimes. De bankensector ziet de bankentaksen fors de hoogte ingaan en wordt de zwaarst getroffen sector in deze begrotingsopmaak. Ook de vervoerssector krijgt te maken met besparingen: de fiscale aftrek van professionele diesel wordt ingeperkt. De vervoerssector heeft al te maken met strengere beleidsmaatregelen onder andere door de verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens op Vlaams niveau.

Vervang de 1/3e regel door de 1/2e regel

De federale regering ging bij het verdelen van de begrotingsinspanning uit van een 1/3e verdeling: een derde van de inspanning is afkomstig van nieuwe inkomsten, een derde van besparingen en een derde van overige bronnen. Voka vindt deze werkwijze achterhaald. Beter zou het zijn te werken met een 1/2e verdeling waarbij de helft van de begrotingsinspanning afkomstig is van besparingen en de andere helft van structurele hervormingen. Structurele hervormingen ontbreken in de plannen van de federale regering voor 2024.

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact