Voorstel voor degressievere werkloosheidsuitkeringen is ‘too little, too late’

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bestempelt het plan van minister Kris Peeters voor een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen als ‘too little, too late’. De versterkte degressiviteit van de uitkeringen vormde immers het meest cruciale onderdeel van de Jobsdeal en werd bijna een jaar geleden aangekondigd. “Het huidige voorstel is onvoldoende activerend, zeker voor de laagste lonen. Het is dan ook bijzonder jammer dat zo veel kostbare tijd verloren werd en er nu pas een voorstel op tafel wordt gelegd, zonder de kans om de verhoogde degressiviteit nog te realiseren tijdens deze legislatuur”, zegt Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka.

Het voorstel van minister Kris Peeters wil vooral een hoger netto vervangingsinkomen toekennen aan werklozen die voordien een laag loon hadden. Waardoor men in de eerste plaats een sociale correctie doorvoert. Dat lijkt in tegenspraak met het opzet van de Jobsdeal om via de degressiviteit van de uitkeringen werklozen sterker te activeren.

Voka pleit voor een meer activerend beleid ten aanzien van alle werklozen en stelt zich de vraag of dit op deze wijze kan lukken. “Het voorstel van minister Peeters trekt de uitkeringen in een eerste fase op. Samen met de verhoging van de laagste uitkeringen uit de recent goedgekeurde welvaartsenveloppe uit het interprofessioneel akkoord, riskeert dit voorstel de werkloosheidsval eerder te vergroten in plaats van te verkleinen. Het is bovendien onduidelijk of dit een budgetneutraal voorstel is en per saldo niet zal leiden een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen”, aldus Niko Demeester.

Jobstimulans voor lage lonen

Het huidig voorstel gaat voor Voka dus niet ver genoeg. Het biedt te weinig garanties voor een intensere activering van de werklozen, die zou moeten toelaten om de krapte op onze arbeidsmarkt serieus te verlichten en zo meer welvaart voor iedereen te creëren. “In de best presterende landen combineert men een beperking van de uitkeringen in de tijd met een sterke begeleiding van de werklozen, om ze zo snel mogelijk te laten terugkeren naar een job. Ons land kan zich daar beter aan spiegelen”, vindt Niko Demeester.

Tot slot is het voor Voka nodig dat ook het verschil tussen werken en niet werken groter wordt gemaakt via een Jobstimulans op lage lonen. In het voorstel van Voka krijgen mensen die terug aan het werk gaan, 100 euro netto per maand extra als hun loon lager ligt dan 2.500 bruto. “Deze Jobstimulans maakt werken lonender voor mensen met lage lonen en verkleint zo de werkloosheidsval. Met nauwelijks de helft van de laaggeschoolden aan het werk, is de Vlaamse Jobstimulans een betere hefboom om mensen aan het werk te krijgen, dan een verhoging van de uitkeringen”, zegt Niko Demeester.

Meer informatie

Kasper Demol – woordvoerder

0472 58 63 76 – \kasper.demol@voka.be

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact