"Voka vraagt bedrijfsvriendelijk beleid van nieuwe gemeentebesturen"

Via een advertentie in enkele nationale en regionale kranten feliciteert Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, alle verkozen lokale mandatarissen. Het werk begint echter nu pas voor de politici. “Het lokale niveau is essentieel voor ondernemers. Willen we meer ondernemingen en meer economische groei in onze steden en gemeenten dan moeten we werk maken van een ondernemersvriendelijk investeringsklimaat. Dat kan ook op het lokale niveau.” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De Vokavoorstellen zijn terug te vinden op www.vokakiest.be

De lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang. Gemeenten en steden vormen immers vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Lokale besturen hebben ook grote impact op de bedrijfsvoering: ze beoordelen de vergunningsaanvragen, hebben impact op de mobiliteit en leggen fiscale en andere lasten op.

Naar aanleiding van deze lokale verkiezingen publiceert Voka een advertentie om alle lokale verkozenen te feliciteren. Voka doet ook enkele concrete beleidsvoorstellen. Alle aanbevelingen worden gebundeld op een speciale verkiezingswebsite www.vokakiest.be

De gemeenten moeten volgens Voka meer focussen. “Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding”, aldus Hans Maertens. “Gemeenten moeten ook niet alles zelf doen: ondernemende lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise.”

Voka roept de gemeenten ook op om een fiscaal pact te sluiten met de bedrijven. Aan uitgavenzijde moet dit Pact het engagement inhouden van een ‘uitgavenshift’ van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven. Voka vraagt dat alle gemeenten minimaal 20% van hun exploitatie-uitgaven voorzien voor investeringen. Aan inkomstenzijde roept Voka op tot een degressieve afbouw van louter financierende eigen gemeentelijke belastingen in de loop van de legislatuur. Eigen gemeentelijke belastingen kunnen enkel indien ze een gedragssturende finaliteit hebben. Gemeenten kunnen hierbij zelf geen nieuwe belastingen meer invoeren.

Alle voorstellen kan u lezen op www.vokakiest.be

Voor meer informatie

Peter De Brabandere

\Peter.debrabandere@voka.Be

0479960873

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact