Industrie- en werkgeversorganisaties leggen milieu-prioriteiten op tafel

Op het vierde Vlaamse Milieuforum stelden de werkgevers en industriefederaties Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Indufed, Vlaamse Confederatie Bouw en Voka vandaag hun milieuprioriteiten voor de komende Vlaamse verkiezingen voor. Het bedrijfsleven en de industrie leverden de afgelopen jaren al veel milieu-inspanningen op vlak van water, circulaire economie en luchtkwaliteit en zullen ook de komende jaren hun verantwoordelijkheid blijven opnemen. Van de nieuwe Vlaamse regering vragen de organisaties realistische milieudoelstellingen in lijn met het Europese beleid, een integrale aanpak die rekening houdt met de effecten op alle milieucompartimenten en verdere administratieve vereenvoudiging.

Bijna 200 milieuexperts en beleidsmedewerkers zakten donderdag 7 februari af naar het Vlaams Parlement voor een blik op en debat over de toekomst van het milieubeleid in Vlaanderen. Drie topambtenaren gaven het startschot van het Vlaamse Milieuforum: Henny De Baets (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Cabus (departement Omgeving) en Bernard De Potter (Vlaamse Milieumaatschappij) gaven elk een inkijk in hun prioritaire werkterreinen voor de komende legislatuur. Vervolgens legden de werkgevers- en industrie-organisaties hun visie en plannen op tafel. Tot slot debatteerden de milieu-experten van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Sp.a over de voorstellen, de visie van hun partij en hun prioriteiten voor de komende jaren op vlak van milieu.

“Als werkgevers en industriefederaties beseffen we dat de toekomstige milieu-uitdagingen groot zijn en dat er nood is aan actie. De industrie heeft op milieuvlak reeds vele inspanningen geleverd. Zo realiseerden we op vlak van water en lucht duidelijke verbeteringen qua uitstoot van verontreinigde stoffen. Op 16 jaar tijd werd het totale waterverbruik met 18% verminderd. Ook het aandeel vervuilende stoffen in het industrieel afvalwater vertoonde in diezelfde periode een dalende trend, met ongeveer 65% voor nutriënten (zoals stikstof en fosfor). Op vlak van CO2 is maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot te danken aan de bedrijven.”

Ook in de toekomst zal de industrie deze positieve trend verderzetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken en in te zetten op innovatie. Maar om de vooropgestelde doelen te halen, kan men niet alleen naar de bedrijven kijken. “Werk maken van een beter leefmilieu vereist teamwork, samen met burgers en overheden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, die namens de organiserende werkgevers en industriefederaties het voorwoord voor zijn rekening nam.

Gelijke spelregels, samenwerking en vereenvoudiging

Om te innoveren en op een duurzame manier te groeien, zonder vele jobs op de helling te zetten, heeft de industrie nood aan een competitief economisch kader. Nu dreigt men de Europese regelgeving in eigen land nog strikter te maken – het zogenaamde ‘goldplating’. Maar zonder Europees gelijk speelveld zal de concurrentiekracht van de bedrijven in ons land lijden door te stringente voorwaarden in België, ten opzichte van de ondernemersvoorwaarden in andere Europese landen. “We moeten een voorloper zijn op vlak van innovatie, maar gelijke tred houden op vlak van reglementering”, klinkt het.

Daarnaast vragen de werkgevers- en industrie-organisaties dat Vlaanderen het hokjesdenken achterwege laat en een integrale visie hanteert. “We hebben nood aan een visie die richting geeft over de verschillende milieudoelstellingen heen, binnen een leefbaar economisch kader en waarbij iedereen werkt aan duidelijke vastgelegde prioriteiten. Dit moet helpen om het uiteindelijke streefdoel – de kwaliteit van ons leefmilieu verder verbeteren – efficiënter te realiseren.”

Tenslotte hoopt men dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan administratieve vereenvoudiging en digitalisering waarbij overheden op een slimme manier gebruik maken van de beschikbare data zodat het ‘only once’ principe werkelijk een feit wordt en bedrijven slechts éénmalig dezelfde informatie moeten overmaken aan de overheid.

Contactpersonen

Agoria Vlaanderen: Frederik Meulewaeter – Public Relations Officer – \[email protected] – 0477 39 75 43

essenscia vlaanderen: Gert Verreth – Head of Communication – \[email protected] – 0477 46 42 27

Fedustria: Fa Quix – Directeur-generaal – \[email protected] – 0475 28 70 82

Fevia Vlaanderen: Nicholas Courant – Communication Director – \[email protected] – 0478 24 31 49

Indufed: Marc Bailli – Senior Advisor Sustainability – \[email protected] – 0475 95 21 80

Vlaamse Confederatie Bouw: Marc Dillen – Directeur-generaal – \[email protected] – 0475 72 01 72

Voka: Kasper Demol – woordvoerder – \[email protected] – 0472 58 63 76

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact