Pad naar normaliteit is ingeslagen maar nog lange weg te gaan

Voka verwacht volwaardig exitplan voor àlle sectoren

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt het niet meer dan normaal dat de beloofde versoepelingen na de paaspauze nu ook worden uitgevoerd: op 19/4 heropenen de scholen en de grenzen, op 26/4 wordt winkelen zonder afspraak overal weer mogelijk en starten de niet-medische contactberoepen waaronder de kappers weer op, en op 8/5 openen de horecaterrassen. Over een aantal weken zijn terugkeermomenten voor de thuiswerkers naar de werkvloer mogelijk. We houden de regeringen aan deze afspraak die onverkort en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Voka is al maandenlang voorstander van een gestructureerd exitplan dat een minimale voorspelbaarheid en rechtszekerheid biedt. Dat pad lijkt nu ingeslagen en biedt een stuk vertrouwen. Maar ook sectoren die na meer dan een jaar crisis nog steeds gedeeltelijk of volledig in de kou staan, moeten nu richting exit kunnen gaan. We denken aan de cultuur- en evenementensector, cinema’s, fitnesscentra enz. Voor de horeca is een volledige heropening nog niet aan de orde en dat is een zware ontgoocheling”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka stelt vast dat geleidelijk aan het pad naar de normaliteit wordt ingeslagen. Het eerder geboden perspectief voor reizen, niet-essentiële winkels, niet-medische contactberoepen, en de horeca wordt grotendeels aangehouden. Dat is op zich goed nieuws: “Juist nu het draagvlak voor de maatregelen bij de mensen afneemt, kunnen ondernemingen uit de horeca, retail, en vrijetijdssector en de niet-medische contactberoepen een deel van de oplossing zijn door op verantwoorde en veilige wijze te heropenen. Zeker de volledige heropening van de niet-essentiële winkels is een goede zaak want het winkelen op afspraak was een mislukking met zwaar omzetverlies voor de betrokken handelszaken”, stelt Hans Maertens. Maar de werkgeversorganisatie maakt ook kritische kanttekeningen bij het voorgestelde plan: “Dat de horeca na 6 maanden leed enkel buiten mag heropenen maar de sector geen concreet uitzicht heeft op een volledige herneming, is bikkelhard. Horeca-uitbaters weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. En dat de reis-, cultuur- en eventsector ook nog geen enkel perspectief op normalisering krijgt, ligt bijzonder moeilijk. Specifieke steunmaatregelen blijven dan ook hard nodig voor die ondernemingen die geheel of gedeeltelijk verplicht gesloten blijven.”

Terugkeermomenten vanaf juni

Voka zette de vraag op de agenda naar wekelijkse terugkeermomenten voor medewerkers in bedrijven die verplicht telewerken. Het Overlegcomité zal die vraag in de komende weken inlossen. “Telewerk zal wellicht nog een tijd moeten aangehouden worden; daarom zijn wekelijkse terugkeermomenten essentieel voor het mentaal welzijn van de medewerkers en de continuïteit van de bedrijfsvoering”, vindt Hans Maertens. “Dit moet ook kunnen zonder bijkomende administratieve procedures; de invoering van de RSZ-tool voor de registratie van telewerk betekent immers een bijkomende paperasserij en een slag in het gezicht van de ondernemingen. Voka vraagt dan ook de snelle afschaffing van deze nutteloze en onnodige maatregel.”

Vaccinatiecampagne

De vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid, al zal de weg bezaaid blijven met onvoorziene hordes. Voka dringt er al maanden op aan om de ondernemingen mee in te schakelen in het vaccinatieproces, en herhaalt die oproep nu: “Als medewerkers ingeënt worden op de werkplek, komt de werk- en productieplanning zo min mogelijk in het gedrang. Het zal ons ook ervaring bijbrengen met het oog op volgende vaccinatiecampagnes. De covidvaccins zullen immers ook de komende jaren toegediend moeten worden, naar analogie met het jaarlijks weerkerend griepvaccin waarbij werkgevers nu al een grote rol vervullen”, stelt Hans Maertens.

Sneltests

Voka wil de Vlaamse ondernemingen ook aanmoedigen om meer gebruik te maken van sneltests. “We merken dat veel ondernemingen met terechte praktische bezorgdheden zitten rond de sneltests. Het is te complex om deze aan te vragen en ze moeten afgenomen worden door gecertificeerde zorgverstrekkers”, aldus Hans Maertens. “Vrijdag organiseert Voka een druk bijgewoonde informatiesessie over sneltesten in bedrijven. Professor Herman Goossens, de arbeidsgeneeskundige dienst Mensura, chemiebedrijf BASF en sneltestpionier REO-veiling zullen er hun visie uiteenzetten en ervaringen delen. Het gecoördineerd inzetten van sneltests is een belangrijke factor in de weg uit deze crisis, we doen er alles aan om ook dit proces in een stroomversnelling te brengen.”

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

statusupdate exitplan
statusupdate exitplan

De weg naar de normaliteit is ingeslagen. Waar staan we vandaag en welke stappen dienen we nog te zetten?

Beslist, nu uitvoeren!

 • Het onderwijs gaat open na de paasvakantie. Studenten vanaf de tweede graad secundair en van het hoger onderwijs kunnen periodiek terug naar de schoolbanken. Leerlingen die praktijkvakken volgen, krijgen maximaal contactonderwijs. Wie aan duaal leren doet, kan naar de werkplek gaan.
 • Grenzen gaan open na de paasvakantie. Toeristisch reizen is weer toegestaan, al kan de situatie in het gastland sterk verschillen van land tot land. Voka dringt erop aan dat ook voor essentiële zakenreizen en professionele verplaatsingen de procedures worden versoepeld en zeker niet nog complexer worden gemaakt.
 • Vanaf 26 april: De niet-essentiële winkels kunnen opnieuw openen zonder afspraak. Kappers en andere niet-medische contactberoepen kunnen de deuren weer openen.
 • Vanaf 8 mei: De horeca mag zoals afgesproken weer aan de slag, al zullen in een eerste fase enkel de terrassen mogen openen. Buiten is de kans op besmetting vele malen kleiner dan binnen. De volledige opening van de horeca wordt tegen begin juni in het vooruitzicht gesteld.
 • Pretparken mogen openen. Attracties die binnen plaatsvinden blijven vooralsnog gesloten.

 

Nog niet oké. Nu versnellen en actie nodig!

 • Vaccineren op de werkvloer wordt onderzocht door de Taskforce Vaccinatie.
 • Europa werkt aan een vaccinatiecertificaat voor vlot reizen vanaf de zomermaanden.
 • Sneltesten moeten geïntensifieerd worden met een toegankelijkere procedure.
 • De gecoördineerde invoering sneltests en zelftests loopt niet zoals het hoort. Meer informatie en bewustmaking over de tests is nodig.
 • Het telewerk blijft voltijds verplicht overal waar het mogelijk is. Er worden terugkeermomenten in het vooruitzicht gesteld. Een afbouw van het telewerk wordt noodzakelijk voor de bedrijven en hun medewerkers.
 • Cultuurcentra, fitnesscentra en bioscopen blijven gesloten.
 • De onnodige en nutteloze maandelijkse RSZ-telewerkregistratie wordt niet afgeschaft.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact