Lonen dreigen te ontsporen

Voka vreest voor concurrentiepositie van ons land

Uit een nieuwe enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemingen problemen kent met toeleveringen en kampt met gestegen grondstoffenprijzen. Dat leidt tot inflatie, automatisch tot een nieuwe indexaanpassing en een sneller dan verwachte stijging van de lonen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de druk op de lonen al hoog. Voka vreest dat een te sterke loonstijging ons land op termijn zal opzadelen met een grotere concurrentiehandicap tegenover de buurlanden.

Een te sterke loonstijging zou een slechte zaak zijn voor de concurrentiepositie van onze economie. De automatische loonindexering is een vergiftigd geschenk voor de ondernemingen. Het herstel na de coronacrisis is nog broos. Werkgevers hebben in deze post-corona-tijden geen ruimte voor een te sterke loonstijging. Voka vraagt dat de automatische koppeling van de lonen aan de index wordt herbekeken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Inflatieverwachting van 2,8% naar 3,7%

Deze week heeft het Planbureau de inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld. Voor 2021-2022 wordt nu een stijging van de gezondheidsindex met 3,7% verwacht. Dat is fors hoger dan de verwachte indexering van 2,8% waarmee rekening is gehouden bij de opstelling van het loonakkoord. In tegenstelling tot andere landen is er in België via de automatische indexering wel een directe link tussen hogere inflatie en sterkere loonstijgingen.

Rekening houdende met de afgesproken loonmarge van 0,4% bovenop de index zou de totale loonstijging voor de periode 2021-2022 nu dus neerkomen op 4,1%. Een onverwachte meerkost voor werkgevers in ons land die in de komende maanden op ons afkomt.

Er werd maanden onderhandeld over een loonakkoord, er werd gestaakt door de vakbonden en uiteindelijk moest de regering de knoop doorhakken. De inflatie en de koppeling van de lonen aan de index achterhalen dit alles. We worden gewoon voorbij gestoken door de inflatie en de automatische indexaanpassing die andere landen niet kennen. Dit zal wegen op de groei en de competitiviteit”, aldus nog Hans Maertens

Idealiter schaffen we het indexmechanisme af en gaan we naar het onderhandeld systeem dat zowat alle andere Europese landen hanteren. Daarbij wordt veel meer rekening gehouden met de economische draagkracht van loonstijgingen.

Grondstoffenprijzen

De inflatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de toegenomen energiekost. Maar ook andere prijzen kampen met inflatie. Het stevige economische herstel na de acute crisisfase zorgt voor knelpunten in de toeleveringen van allerlei grondstoffen. Dat zorgt voor vertragingen en stijgende inputkosten, die vervolgens doorgerekend worden in de prijzen.

Voka nam deze week een enquête af bij 750 ondernemingen. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen geeft 82% aan dat ze toeleveringsproblemen ondervinden. De belangrijkste oorzaak van die toeleveringsproblemen is schaarste bij de leverancier. Eén op de twee bedrijven geeft ook aan dat ze tijdelijk omzet verliezen door de schaarste aan grondstoffen. Verder geeft 13 procent aan verlies van klanten te verwachten door het feit dat ze niet kunnen leveren en 10 procent vreest ook schadeclaims van klanten.

Personeelsgebrek steeds nijpender

Naast de toeleveringsproblemen neemt ook het personeelsgebrek steeds grotere proporties aan. Van de bedrijven die willen aanwerven, geeft maar liefst 88% aan moeilijkheden te ondervinden om geschikt personeel te vinden. Werkgevers vinden onvoldoende kandidaten en de kandidaten beschikken niet over de juiste competenties. Het personeelsgebrek wordt nijpender, vergeleken met de voorbije Voka enquête uit de maand juni. Ondernemingen geven aan het personeelsgebrek te bekampen door tijdelijke inzet (consultants, interim, freelancers), door het creëren van betere arbeidsvoorwaarden (werkplek, loonvoorwaarden) en door outsourcing van activiteiten.

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact