Jobbonus is broodnodige stimulus voor krappe arbeidsmarkt

Reactie Voka op Septemberverklaring Vlaamse regering

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden dat de Vlaamse jobbonus effectief wordt ingevoerd. De jobbonus zorgt ervoor dat werken lonender wordt voor mensen met een laag inkomen en zal wie niet-actief is, motiveren om de stap naar werken te zetten. Dit zal helpen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. In de Septemberverklaring bevestigt de Vlaamse minister-president verder dat het begrotingstekort tegen 2024 gehalveerd wordt. Dat is voor Voka een goede en noodzakelijke stap om de ​ overheidsfinanciën na de coronacrisis terug op orde te krijgen.

Voka is tevreden dat de Vlaamse regering vasthoudt aan de jobbonus zoals gestipuleerd in het regeerakkoord. De jobbonus geeft netto extra koopkracht aan de laagste lonen. Dit is een keuze voor de toekomst: wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel onze zeer krappe arbeidsmarkt de broodnodige zuurstof zal geven en mensen kan motiveren om de stap naar werken effectief te zetten. Meer mensen aan de slag is de beste garantie op het behoud van ons welvaartsniveau. Alleen zo kunnen we de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Behoud Vlaamse jobbonus

Bijna 9 op 10 Vlaamse ondernemingen vindt moeilijk nieuwe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt fnuikt bedrijven in hun groeiambities. Meer mensen moeten aan de slag. Financiële stimuli kunnen mensen overtuigen om de stap naar werk te zetten. De Vlaamse jobbonus is op dit moment meer dan ooit een noodzakelijke hervorming.

De invoering van de jobbonus was afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. Voka vindt het dan ook logisch dat de nodige budgetten worden vrijgemaakt om deze maatregel in te voeren. Ook voor zelfstandigen werkt de Vlaamse regering een soortgelijk systeem uit. Het is een goede zaak dat het zelfstandigenstatuut aantrekkelijker wordt voor startende ondernemers.

Dankzij de Vlaamse jobbonus zal het verschil tussen werken en niet-werken groter worden. Voor de laagste lonen betekent dit netto 600 euro extra per jaar.

Waakzaamheid rond doelgroepkortingen

De Vlaamse regering tekent een begrotingspad uit waarbij het begrotingstekort tegen 2024 halveert van 1,87 miljard euro naar 935 miljoen euro. Dankzij een sterk opverende economie is de besparingsopdracht minder zwaar dan eerst geraamd. Voka onderschrijft de begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse regering.

Er zal wel ingegrepen worden in de doelgroepkortingen. De doelgroepkortingen zetten ondernemingen ertoe aan om bepaalde categorieën werknemers aan te werven. Voka zal er over waken dat de reeds aangegane engagementen inzake doelgroepkortingen worden gehandhaafd. “Werknemers waarvoor nu al een doelgroepkorting lopende is, mogen niet verloren gaan. Met andere aanpassingen moeten we heel omzichtig omspringen om geen contraproductief effect te creëren”, besluit Hans Maertens.

Verdere hervormingen nodig

Deze begroting zet Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moet Vlaanderen nog een sprong voorwaarts maken om aansluiting te vinden bij het Europese koppeloton. Wat Vlaanderen zelf doet, moet niet alleen beter, maar ook uitmuntend zijn.

De dalende trend in de kwaliteit van ons onderwijs moet doorbroken worden. Vergunningsprocedures moeten transparanter en vlotter verlopen. De overheidsadministraties kunnen aan betere dienstverlening doen en meer digitaliseren. Onze arbeidsmarkt moet nog meer inzetten op activeren, opleiden en werkwaar werken.

We moeten de lat blijven hoog leggen om aan te sluiten bij het koppeloton van Europa. Daarom moeten we investeren én hervormen, en de begroting onder controle houden. Op vlak van hervormingen, moeten we absoluut nog een tand bijsteken”, aldus nog Hans Maertens.
Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact