IPA zorgt voor sociale vrede, maar structurele hervormingen blijven nodig

Voka kan zich vinden in evenwichtig akkoord

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, kan zich vinden in het evenwichtig interprofessioneel akkoord (IPA) dat afgelopen nacht is bereikt. Niets staat de regering nog in de weg om de maximale loonmarge voor de komende jaren vast te leggen in een koninklijk besluit, rekening houdend met onze concurrentiepositie: maximaal 0,4% loonstijging bovenop de automatische indexering van 2,8%. De sociale vrede in bedrijven en sectoren staat nu niet meer op de helling en moet gegarandeerd worden door de vakbonden.

Van nu af aan kan alle energie naar de relance van onze economie gaan. Ingrijpende arbeidsmarkthervormingen blijven evenwel noodzakelijk om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zonder voldoende personeel zal een echte relance uitblijven”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


SWT

Voor Voka was het cruciaal dat de leeftijd voor SWT niet werd verlaagd, maar wel behouden blijft op 60 jaar. “We moeten de krapte op de arbeidsmarkt met alle middelen aanpakken, dan past het niet om mensen vroeger met pensioen te sturen. Loopbanen verkorten zou het verkeerde recept zijn”, zegt Hans Maertens.

Landingsbanen

Voka zal kritisch toezien op het systeem van landingsbanen waarbij mensen vanaf 55 jaar minder zullen kunnen gaan werken. Die leeftijdsgrens ligt tot op vandaag op 60 jaar.

Werknemers van 55 jaar en ouder die minder willen gaan werken, moeten ter compensatie dan wel langer aan de slag blijven. Anders levert deze maatregel geen positief effect op en wordt er niet langer gewerkt”, vervolgt Hans Maertens.

Overuren

Voka is tevreden dat alle sectoren flexibeler kunnen omspringen met overuren. De coronaregeling die voor enkele sectoren werd uitgewerkt, wordt veralgemeend. Dit moet de economische relance ondersteunen.

Minimumlonen

Voka wijst erop dat de verhoging van minimumlonen voor de bedrijven een meerkost oplevert. Om de verhoging zowel voor werkgevers als werknemers interessant te houden, rekenen we op een voordelige behandeling van deze verhoging op fiscaal- en sociale zekerheidsgebied. Deze verhoging zal evenwel niet leiden tot meer jobs en een hogere activiteitsgraad wat toch de ambitie is van deze regering.

Aanvullende pensioenen

Voor ondernemingen is het uitstel met 5 jaar van de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden een belangrijke maatregel. Dit zal onze bedrijven de nodige financiële zuurstof geven om uit deze grote crisis te klimmen.

Hervormingen

Voka blijft sterk aandringen op fundamentele hervormingen om de krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen aan te pakken. Vlaanderen heeft met Alle Hens Aan Dek en Vlaamse Veerkracht goede plannen klaarstaan. Maar er zijn nog heel wat structurele hervormingen nodig om onze arbeidsmarkt de 21e eeuw binnen te loodsen. Hierbij moeten de verschillende regio’s in dit land en de regionale sociale partners betrokken worden.

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact