Fiscale hervorming afgesprongen: Voka blijft aandringen op maatregelen om de concurrentiekracht te vrijwaren

“Verleng de verlaging van de werkgeversbijdragen”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijft bij de federale regering aandringen op maatregelen om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren en te herstellen. In het kader van de onderhandelingen over de fiscale hervorming wees Voka herhaaldelijk op de tanende concurrentiekracht van onze bedrijven door de hoog oplopende loon- en energiekosten en de sterk toegenomen regeldruk. ​ De verlenging van de verlaging van de werkgeversbijdragen die beslist werd voor de eerste twee kwartalen dit jaar ter compensatie van de automatische koppeling van de lonen aan de index, moet na het zomerreces terug op de regeringstafel, aldus Voka.

Voka stelt vast dat de federale regering er niet in geslaagd is om een akkoord over de fiscale hervorming met de zeven coalitiepartners te bereiken. Het voornemen om via de fiscaliteit en de parafiscaliteit het werken lonender te maken, wordt door iedereen gedeeld. Voka en de ondernemingen maakten zich evenwel zorgen dat zij een groot deel van de belastingverlaging zouden moeten betalen door extra lastenverhogingen of nieuwe maatregelen zoals het betalen van de tweede maand ziekte-uitkering door de werkgevers. Dit zou verder de concurrentiekracht van onze bedrijven aantasten.

Voka betreurt het dat er geen verdere stappen konden gezet worden in arbeidsmarkthervormingen om zo de werkzaamheidsgraad op te krikken.

Uit tal van economische cijfers en enquêtes blijkt dat de concurrentiekracht van onze bedrijven, en zeker van de industrie en energie-intensieve bedrijven, zwaar onder druk staat. Door de stijgende lonen ten gevolge van de automatische koppeling van de lonen aan de index en de nog steeds hogere energieprijzen ten opzichte van concurrerende landen boeten we aan competitiviteit en exportkracht in. We krijgen ook steeds meer en ernstige signalen van onze bedrijven en sectoren dat we op een moeilijke tweede jaarhelft en 2024 afstevenen. Daarom moet ​ de regering na het reces de concurrentiekracht met urgentie op de agenda zetten”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.
Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact