Arbeidsmarkthervormingen federale regering onvoldoende om werkzaamheidsgraad structureel te verhogen

Voka: “Dit is half werk”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, beoordeelt de arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan als onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen tot 80%. Het akkoord bevat weliswaar positieve elementen op het vlak van activering, maar verzwaart ook de administratieve lasten voor werkgevers en gaat nog teveel uit van een wantrouwen tegenover de werkgevers.

We zien positieve en negatieve elementen in de arbeidsmarkthervormingen, maar blijven toch op onze honger. Samengeteld zijn deze hervormingen onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. Het is duidelijk dat de federale regering in een groot compromis een poging doet om een beetje rekening te houden met iedereen, maar finaal half werk aflevert en dat is bijzonder jammer”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Wantrouwen tegenover werkgevers

Een aantal hervormingsmaatregelen zorgt voor bijkomende administratieve lasten en lijkt uit te gaan van een wantrouwen ten aanzien van de werkgevers.

Het ziektebriefje voor één dag ziekte wordt afgeschaft, en dat enkel in grote ondernemingen. Werknemers kunnen hier drie keer per jaar gebruik van maken. “Voor Voka neemt men hiermee een sleutel weg om mogelijk misbruik aan te pakken. We hebben ook grote bezorgdheden rond de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel. Waarom regulitis invoeren waar dat niet nodig is? Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen”, aldus Hans Maertens. Voka begrijpt ook niet dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen grote ondernemingen en kmo’s, voor wie de vrijstelling niet zou gelden.

De federale regering schuift het recht voor werknemers op telewerk naar voren. Werkgevers zouden er enkel gemotiveerd van kunnen afwijken. Voor Voka is dit een brug te ver. Ondernemingen zijn nu al volop bezig met het maken van telewerkafspraken. We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. “Ook hier toont de regering een gebrek aan vertrouwen in werkgevers, die perfect in staat zijn om aldus hun arbeidsorganisatie zelf of in overleg met de sociale partners op een verantwoordelijke manier te regelen”, aldus Hans Maertens.

Met het opbouwen van het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer naar 5 dagen is Voka het niet eens. Opleiding is te belangrijk om met 1 generieke maatregel aan te pakken. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op bedrijfsniveau. Het van bovenaf betonneren van een vast aantal opleidingsdagen is het omgekeerde van wat nodig is.

Voka was vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen. We missen al jarenlang de trein van de e-commerce door te rigide regels. Het is een gemiste kans dat de federale regering dit dossier op de lange baan schuift.

Langdurig zieken

De regering zet eindelijk stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Zowel werknemers, ziekenfondsen als werkgevers kunnen financieel bestraft worden als ze te weinig actie ondernemen rond langdurige ziekte. Voka waarschuwt wel voor te zware sancties en overdreven administratieve lasten voor ondernemingen. De verdere uitwerking van deze regeling zal cruciaal zijn voor het welslagen ervan.

Positieve elementen

De federale regering erkent ook de verschillen tussen de verschillende arbeidsmarkten in dit land en herbevestigt het principe om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken. Meer maatregelen worden mogelijk om werklozen sneller te activeren.

Zo krijgen de deelstaten een grotere autonomie in de regelgeving rond de beschikbaarheid van werkzoekenden. Ook zullen de deelstaten eindelijk mensen die al lang tijdelijk werkloos zijn, kunnen begeleiden naar een opleiding. Voka kijkt ook uit naar de maatregelen die de arbeidsmobiliteit tussen de regio’s zullen verhogen.

Voka is tot slot positief over de nieuwe werkbonus die ontstaat door het afbouwen van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Werken wordt zo opnieuw wat lonender voor mensen met een laag loon. Hoe groter het verschil tussen de laagste wedden en de uitkeringen, hoe sterker we mensen motiveren om op zoek te gaan naar een job. Ook het tijdelijk combineren van een knelpuntberoep met een deel van de werkloosheidsuitkering zal activerend werken.

Sociaal overleg

Ondanks een aantal goede maatregelen stellen we een gebrek aan vertrouwen vast vanuit de regering naar de bedrijven toe die zelf in staat zijn hun arbeidsorganisatie te regelen. Een aantal maatregelen zullen ook leiden tot heel wat administratieve lasten. We rekenen erop dat heel wat van deze maatregelen nog voorwerp zullen uitmaken van sociaal overleg”, besluit Hans Maertens.

 

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact