2% groei noodzakelijk in Vlaanderen om Europese topregio te worden

Voka lanceert Groeimonitor

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, wil dat Vlaanderen tegen 2030 een van de meest welvarende regio’s ter wereld is. Daarvoor is elk jaar minstens 2% gedeelde en gezonde groei nodig, dat is meer dan de huidige groei. Ook op het vlak van werkzaamheidsgraad, klimaatinspanningen, overheidsinvesteringen en onderzoek & ontwikkelingsuitgaven moet de lat hoger. Aan de hand van een Groeimonitor houdt Voka bij hoe Vlaanderen presteert ten opzichte van een aantal referentielanden. De Groeimonitor is vrij te raadplegen en wordt twee keer per jaar bijgewerkt met de nieuwste cijfers.

Onze economische groei slabakt en is bij de laagste in heel Europa. Die tendens moeten we omkeren. Voka pleit voor gedeelde, gezonde en duurzame groei. Enkel met een groei van minstens 2% per jaar kunnen we het klimaatprobleem aanpakken, armoede bestrijden en de vergrijzingsfactuur dragen. Groei is de enige weg. Wie pleit voor ontgroeien, staat voor een model waarbij groepen en individuen tegen elkaar worden opgezet”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka Groeimonitor

Aan de hand van zo’n 60 indicatoren meet de Voka Groeimonitor wat onze positie is ten opzichte van andere West-Europese landen. De indicatoren gaan van productiviteitsgroei over armoedecijfers tot gezondheid op het werk en circulair materiaalgebruik. Vlaanderen scoort vandaag al goed wat betreft de totale uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling. Qua werkzaamheidsgraad en qua terugdringen van broeikasgassen scoren we onder het Europese gemiddelde. Op het vlak van economische groeiverwachting scoren we slecht. Slechts 4 industrielanden scoren slechter dan België.

De Voka Groeimonitor is raadpleegbaar via voka.be/plansamengroeien/groeimonitor

Expertenpaper

In een expertenpaper met de titel Naar een gezonde en gedeelde groei verdedigt Voka hoofdeconoom Bart Van Craeynest de noodzaak van economische groei, tegen de slogans over ontgroeien in. Economische groei is net de sleutel voor meer welvaart en welzijn. De groei van de toekomst zal gedeeld, duurzaam, en gezond moeten zijn.

Wij zien de coronacrisis als een kans om een nieuw elan op gang te brengen in Vlaanderen dat moet leiden tot meer welvaart voor meer mensen, meer welzijn en uiteindelijk een sterkere samenleving. Daarom werken we aan het Plan Samen Groeien, een concreet plan om van Vlaanderen tegen 2030 een absolute topregio te maken”, zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka.

Gedeelde groei

Economische groei moet zorgen voor een welvaartstoename voor zoveel mogelijk mensen. Armoede en een te grote ongelijkheid doen menselijk talent verloren gaan. Om de economische groei in Vlaanderen nog beter te delen, moet vooral werk gemaakt worden van een beter werkende arbeidsmarkt, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen die vandaag moeilijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Duurzame groei

Economische groei kan niet meer samengaan met een toename van de broeikasgasemissies. Integendeel, we moeten economische groei combineren met een dalende CO2-uitstoot. Dat lukt al, dankzij technologische verbeteringen in het economische proces. Sinds 2007 groeide de economische activiteit in België met 15%, terwijl de CO2-uitstoot vervat in onze consumptie in die periode met 24% afnam. Die trend gaat nog lang niet ver genoeg en moet de komende jaren versneld worden. De meest effectieve manier om dat aan te pakken, is via een correctere prijszetting waarbij ook de milieu- en klimaateffecten via een belasting in de prijs verwerkt worden. Voor de Europese industrie is sinds 2005 een marktmechanisme gecreëerd om de uitstoot van broeikasgassen te regelen, het Europese Emission Trading System (ETS). De uitstoot van de Europese industrie neemt daardoor effectief af. Het ETS-systeem zal de sector naar klimaatneutraliteit dwingen tegen 2050. De logica achter het ETS-mechanisme moet breder toegepast worden, met daarbij ook aandacht voor sociale compensaties.

Gezonde groei

Gezonde groei moet houdbaar zijn op langere termijn, ook financieel. Groei gebaseerd op een te sterke schuldopbouw of op onhoudbare financiële constructies heeft weinig zin.

In de komende jaren zullen inspanningen nodig zijn om die overheidsfinanciën terug op een houdbaar traject te krijgen. België vertrekt daarbij van zowat de hoogste overheidsuitgaven in Europa.

Lees de expertenpaper 'Naar een gezonde en gedeelde groei'

PDF - 1.3 Mb
Bart Van Craeynest

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom, Voka vzw

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact