“Geen nieuwe belastingen in volgende legislatuur”

Eis tijdens eerste Voka verkiezingssessie

Dieter Van Besien (Groen), Joris Vandenbroucke (Vooruit), Maurits Vande Reyde (Open Vld), Robrecht Bothuyne (cd&v), Sander Loones (N-VA), Lode Vereeck (Vlaams Belang)
Dieter Van Besien (Groen), Joris Vandenbroucke (Vooruit), Maurits Vande Reyde (Open Vld), Robrecht Bothuyne (cd&v), Sander Loones (N-VA), Lode Vereeck (Vlaams Belang)

Er is geen enkele ruimte voor nieuwe belastingen in de volgende legislatuur. Die boodschap bracht Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, op de eerste van vier Voka verkiezingssessies. Verschillende politieke partijen scharen zich achter dit voorstel. Voka gaat op de verkiezingssessies in gesprek met parlementsleden van de Vlaamse partijen over verschillende concrete beleidsvoorstellen. Op de eerste sessie stonden concurrentiekracht, fiscaliteit en innovatie op het programma.

Op alle beleidsniveaus moet het bewaren van de concurrentiekracht van onze bedrijven prioritair zijn. Onze bedrijven vallen of staan met de concurrentiepositie van dit land. De maakindustrie is uiterst kwetsbaar, dat tonen de bezorgdheden rond de toekomst van Audi Brussels opnieuw duidelijk aan. We eisen van elke toekomstige regering om geen enkele belastingverhoging te plannen of in te voeren. Elke nieuwe belastingverhoging tast onze competitiviteit aan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Begrotingen zonder nieuwe belastingen

België is het Europese land met de 2e zwaarste belastingdruk. Tegelijk swingen de overheidsuitgaven de pan uit en nemen die alleen maar verder toe omwille van de stijgende vergrijzingsfactuur en de oplopende rentelasten. Om voortaan begrotingen niet meer te laten ontsporen, is een andere aanpak nodig. Belastingverhogingen zijn categoriek uit den boze, zowel voor particulieren als bedrijven. Voka pleit voor een begrotingsopmaak waarbij de helft van de begrotingsinspanning afkomstig is van besparingen in het overheidsapparaat en het voeren van een doorgedreven kerntakendebat. De andere helft moet worden gerealiseerd door het uitvoeren van structurele hervormingen in de arbeidsmarkt, de pensioenen en de sociale zekerheid.

De federale en de Vlaamse overheid moeten in de volgende legislatuur inzetten op een lastenverlaging op arbeid. De Vlaamse overheid kan dit doen via een verbreding van de belastingschalen in de personenbelasting. De federale moet volgens Voka de plafonnering van de werkgeversbijdragen opnieuw invoeren. Op die manier wordt het verzekeringskarakter in onze sociale verzekering versterkt. Ze moet ook dringend werk maken van een versterking van de fiscale rechtszekerheid, een knelpunt waar heel wat ondernemers vandaag tegenaan lopen.

Innovatie en digitalisering boosten economische groei

Elke euro die wordt geïnvesteerd in onderzoek & ontwikkeling en in digitalisering is een hefboom voor economische groei.

Vlaanderen scoort goed inzake O&O-uitgaven, maar de bijdrage van de overheid slabakt. Voka pleit ervoor dat de Vlaamse overheid haar bijdrage aan O&O-investeringen optrekt tot minstens 1% van het regionale BBP tegen het einde van de komende legislatuur. Vandaag is dit 0,78% en bij ongewijzigd beleid zakt dat terug tot 0,68%. De politieke partijen op de Voka verkiezingssessie gaan akkoord met de stelling om de gezamenlijke O&O-investeringen van bedrijven en overheden op termijn op te trekken tot 5% van het Vlaamse BBP, waarmee Vlaanderen dé innovatiekampioen van Europa kan blijven.

Vlaanderen mist een strategisch actieplan om in te spelen op de uitdagingen van digitale groeibedrijven. Vlaanderen kent een sterke start-up-scene, maar ziet succesvolle starters lonken naar een verhuis naar het buitenland. Dat moeten we absoluut voorkomen, de start-ups en scale-ups van vandaag zijn de succesvolle Vlaamse bedrijven van morgen. Het is tijd om de digitale sector expliciet te erkennen als een strategische sector voor Vlaanderen en werk te maken van een vlotte toegang tot financiering. Het aantrekken en vergoeden van talent is tot slot cruciaal voor de groeimogelijkheden van de digitale sectoren in Vlaanderen.

Voka Verkiezingsessies?

In 4 verschillende Voka Verkiezingssessies gaat Voka in dialoog met parlementsleden van alle politieke partijen met een fractie in het Vlaams Parlement. De thema’s van de verkiezingssessies zijn: groei & innovatie, arbeidsmarkt & onderwijs, zorg & welzijn en duurzaamheid. De Voka verkiezingssessies vinden plaats in februari, maart en april. Op donderdag 7 maart stelt Voka haar Europees verkiezingsmemorandum voor gevolgd door een Groot Europadebat met de 7 Europese lijsttrekkers van de Vlaamse politieke partijen.

Alles over de Voka verkiezingsvoorstellen vind je terug via https://www.voka.be/verkiezingen

Eric Laureys

Eric Laureys

Woordvoerder, Voka vzw

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka vzw

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde en 80% van de export.

Voka gelooft in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. 

Voka is dé groeimotor van de durvers, de blijvers en de groeiers. Met onze 18.000 leden zijn wij samen het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen.


Contact